Over Doris

In Duitsland ben ik als pedagoog en ‘Heilpädagoge’ afgestudeerd, waarna ik vele jaren met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden heb gewerkt. Naast mijn werk als leidinggevende in diverse pedagogische instellingen ben ik in 1991, na het voltooien van mijn opleiding als Integratieve Ademtherapeut c.q. trainer, begonnen met het opbouwen van mijn eigen praktijk. Daarbij waren, behalve het werken met het "bewuste ademen", ook toepassingen van andere werkwijzen belangrijk, zoals Voice Dialogue en Oplossingsgerichte Therapie. Door vervolgens bijscholingen in andere waardevolle methodieken, heb ik mij steeds verder in mijn vakgebied kunnen bekwamen. Om enkele te noemen: "Familieopstellingen" bij Bert Hellinger, "Psychology of Vision" bij Chuck and Lency Spezzano, "Eye Movement Desensitization an Reprocessing (EMDR)" en "Positieve Psychologie".


Sinds 2003 woon ik, gelokt door de liefde, in Nederland en heb ik mijn opleidings- en beroepservaring nog aangevuld met de opleidingen "Cognitieve Gedragstherapie" en Inquiry Based Stress Reduction (methode gebaseerd op "The Work" van Byron Katie).


Naast mijn professionele achtergrond en -houding, is het persoonlijke contact, de persoonlijke ontmoeting met de cliënt, voor mij van essentieel belang. Mij gaat het erom dat de cliënt zich echt gehoord, gezien en begrepen voelt en eenvoudig toepasbare 'tools' in handen krijgt waardoor hij leert in balans te komen en zichzelf volledig accepteert.


Wil je meer weten over de verschillende werkvormen of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met me op.