Voice Dialogue

Het door Hal and Sidra Stone ontwikkelde concept ‘Psychology of Selves’ gaat ervan uit dat er verschillende aspecten binnen onze persoonlijkheid te onderscheiden zijn. Elk van deze innerlijke stemmen heeft een positief doel en kan een constructieve bijdrage leveren aan wie we zijn. Door bepaalde onderdelen van jezelf te onderdrukken, kunnen er problemen ontstaan.


Als we voortdurend bepaalde persoonlijkheidsdelen onderdrukken, dan krijgen deze de neiging om steeds sterker de aandacht op zich te vestigen om op die manier toch gehoord te worden. Voorbeelden van de verschillende stemmen zijn de interne criticus, de perfectionist, de controleur, de beschermer, het innerlijk kind, etc.


Ik gebruik de Voice Dialogue methode omdat het een handige manier is om jezelf beter te leren kennen, je gedrag beter te begrijpen en uiteindelijk om bewuster met jezelf en met anderen om te gaan. Wanneer het lukt om bewust te worden van de verschillende onderdelen van onze persoonlijkheid en daarmee gebalanceerd om te gaan, kun je vanuit een bewuster IK leven en daarmee je eigen keuzevrijheid vergroten.


Deze methode is heel bruikbaar bij relatieproblematiek, faalangst, een wankelend zelfbeeld en het helpt uitstekend in situaties waarin een beslissing moet worden genomen. Het vergroot het zelfinzicht, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen.


Wil je meer weten over deze ‘dialoog van stemmen’? Neem dan contact op.

“Wat je ook probeert, je Innerlijke Criticus is nooit tevreden. Hoe goed je ook naar hem luistert en probeert jezelf te veranderen zoals hij dat wenst, hij achtervolgt je en wordt alleen maar sterker. Probeer het hem naar de zin te maken en hij wordt alleen maar groter. De oplossing is: het spelletje niet meer meespelen …”


Hal en Sidra Stone