Positieve psychologie

De positieve psychologie is een stroming binnen de ‘traditionele’ psychologie, die de laatste jaren snel groeit. Binnen de positieve psychologie gaat het om onderwerpen zoals geluk, optimisme, geborgenheid, solidariteit, vertrouwen, vergeving en liefde.


Positieve eigenschappen van iemand komen hierbij bewust op de voorgrond te staan. De positieve psychologie richt zich in haar onderzoek niet op het bestuderen van gebreken maar op dat wat de mens in het algemeen krachtiger en vitaler maakt en het leven meer de moeite waard. In Duitsland is deze stroming meer bekend onder de term “Glücksforschung”. Deze resourcegeoriënteerde visie waarbij een positieve kijk aan bod komt is niet nieuw, maar krijgt nu eindelijk - mede door meer wetenschappelijk onderzoek - grotere aandacht en betekenis.


Ook in de bedrijfswereld vindt deze visie een steeds grotere ingang. Dat de mens weer als holistisch wordt gezien, emoties weer hun ‘normale’ plek krijgen en ook dat broodnodige kwaliteiten in het leven zoals bijvoorbeeld vergeving en liefde benoemd, ja, zelfs geleerd mogen worden, dat bevalt mij hierbij heel goed.


Dat betekent namelijk dat het er niet alleen maar om gaat goed te functioneren, maar ook dat we waarden weer opnieuw leren definiëren, in solidariteit met elkaar leren leven en een gezamenlijke visie leren delen zodat ons aller levenskwaliteit vergroot kan worden. Ook in de gezondheidszorg en in het onderwijs biedt de positieve psychologie veel nieuwe mogelijkheden voor toepassingen.


Wil je meer weten over deze positieve aanpak? Neem dan contact op.


Hier een bekend Amerikaans Youtube filmpje met een introductie in de positieve psychologie, vertaald uit het Engels door Jaqueline Boerefijn.

NEVER

FORGET

TO SMILE

:)